Hướng dẫn cài đặt

B1:Ấn vào " Tải về " để cài đặt app.

B2: Sau khi cài đặt game thành công bạn cần vào:

Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị→ Tên nhà cung cấp >> Tin cậy

Hướng dẫn cài đặt

Ấn vào " Tải về " để cài đặt app.